Deel dit artikel

Vroeg begonnen is vroeg gewonnen! Bewegen heeft een positief effect op kinderen van 0 tot 5 jaar. Dat blijkt uit het literatuuronderzoek wat Amsterdam UMC in opdracht van Kenniscentrum Sport heeft uitgevoerd.

Oedeemtherapie Waalre

Bewegen jonge kinderen

Bewegen heeft een positief effect op de motorische ontwikkeling van jonge kinderen. Hierbij is alleen gekeken naar het effect van de hoeveelheid bewegen. Het positief effect van bewegen op motorische ontwikkeling zal mogelijk sterker zijn wanneer zowel naar de hoeveelheid als de kwaliteit van bewegen wordt gekeken. Het combineren van bewegen met een leertaak, bijvoorbeeld bewegen tijdens het leren tellen, heeft een positief effect op de resultaten vergeleken met zittend leren. Kinderen kunnen zich beter concentreren wanneer zij bewegen gedurende dag. Bewegen heeft dus ook een positief effect op de cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen. Daarbij lijkt er ook een positieve associatie te bestaan tussen bewegen en leereffecten op de langere termijn. Bijvoorbeeld betere schoolprestaties wanneer kinderen meer bewegen.