Steunkousen of therapeutisch elastische kousen (TEK) kunnen verlichting geven bij problemen met de doorbloeding in benen of armen. Bij MaxFysio Waalre kunt u steunkousen laten aanmeten door onze aanmeetdeskundige Ingrid Meulenbroeks. Hoe gaat dat in z’n werk? 

Problemen met de doorbloeding worden vaak veroorzaakt door verslapte bloedvaten of aandoeningen aan bloed- en lymfevaten. Steunkousen oefenen van buitenaf druk uit, zodat de bloedvaten worden ondersteund. De doorstroming van het bloed en de afvoer van afvalstoffen verbeteren, waardoor uw klachten, zoals pijn, tintelingen en vermoeidheid in armen of benen, afnemen.

Steunkousen en TEK

Steunkousen zijn er in verschillende kleuren, maten en drukklassen. Welke steunkous voor u het meest geschikt is, hangt af van uw medische indicatie, uw leeftijd, uw beroep en uw levensstijl. Steunkousen zijn kousen in drukklasse 1 en geven steun bij relatief lichte problemen. Deze kousen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Therapeutisch elastische kousen (TEK), verkrijgbaar in drukklasse 2, 3 en 4, worden ingezet bij ernstiger klachten. Deze kousen worden wel vergoed.”

Therapeutisch elastische kousen (TEK) zijn onderdeel van compressietherapie en worden voorgeschreven bij aandoeningen aan bloed- en lymfevaten. Ze bevorderen de afvoer van bloed en lymfevocht uit de armen en/of benen.
Specifieke klachten die met therapeutisch elastische kousen (TEK) worden behandeld zijn:

  • Pijn
  • Kramp
  • Zwaar en/of vermoeid gevoel
  • Vochtophoping

Hoe werkt het aanmeten?

Het aanmeten van steunkousen verloopt volgens onderstaande stappen:

Stap 1: de eerste afspraak met uw consulent. Dit is bij MaxFysio Waalre Ingrid Meulenbroeks.
U bespreekt uw klachten en medische indicatie met uw consulent. De consulent neemt vervolgens uw maten op. Waar mogelijk beslist u mee over het model en de kleur van de kous.

Stap 2: van bestelling tot levering
Uw kousen worden besteld en bij uw volgende afspraak aan u geleverd door uw consulent. Het aantal kousen dat u ontvangt, hangt af van uw zorgverzekering. Meestal krijgt u twee paar – of twee stuks wanneer het om één been of arm gaat – per 12/14 maanden. De consulent laat u direct zien hoe u de kousen aan- en uittrekt.

Gaat het om een herhaalbestelling en is er praktisch niets aan uw kousen gewijzigd? Dan kunnen we ze ook naar u opsturen.

Stap 3: Controle
U ontvangt elk jaar of elke 14 maanden een uitnodiging voor een controle. De consulent bespreekt dan met u of de kousen uw klachten inderdaad hebben verminderd. Verder bekijkt de consulent of de maten van uw been zijn veranderd en of uw kousen nog functioneel zijn.

Bron: Livit.nl (klik voor meer informatie over steunkousen).

 

Richard Spierings is werkzaam als fysio-, manueel- en (sport) therapeut. Richard heeft veel ervaring in het actief benaderen en begeleiden van patiënten/cliënten/(top)sporters. Het mooiste van zijn vak vind hij om samen met de cliënt een passende oplossing te vinden voor eventuele klachten (het gezondheidsprobleem), of een training samen te stellen ter verbetering van de prestaties of het voorkomen van eventuele blessures.