Fysiotherapie en manuele therapie

Fysiotherapie en manuele therapie worden nog steeds door alle zorgverzekeraars vergoed. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten wordt therapie bij MaxFysio volgens uw eigen polisvoorwaarden vergoed. We hebben met bijna alle zorgverzekeraars in Nederland voor het lopende jaar 2017 een behandelovereenkomst afgesloten. Afhankelijk van uw pakket worden de kosten gedeeltelijk of volledig vergoed. Eventuele kosten die buiten de dekking van uw verzekering vallen brengen wij in rekening. Controleer dus altijd voor de zekerheid uw polis voorafgaand aan een bezoek.

Betalingsvoorwaarden

Wij dienen declaraties rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Behandelingen, of gedeelten van een behandeling, die wij niet kunnen declareren, brengen wij bij u in rekening. Bijvoorbeeld wanneer u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Deze facturen worden eens per maand verzonden.

Betalingstermijn

Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. Blijft een betaling uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de 15de dag na de factuurdatum. Wij zijn gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen wanneer betaling langer dan 14 dagen uitblijft. Tevens kunnen wij wettelijke rente in rekening brengen vanaf de 15de dag na de factuurdatum. Wij zijn gerechtigd incassomaatregelen te nemen, waarbij alle kosten voor rekening van u komen. Houd de betalingstermijn in acht om misverstanden te voorkomen.

Annuleren behandeling

Wanneer behandelingen korter dan 24 uur van te voren geannuleerd worden, brengen wij de gereserveerde tijd in rekening. In het weekend kunt u inspreken op ons antwoordapparaat. Wij verzoeken u annulering zo veel mogelijk te beperken. Kan het niet anders, wees dan op tijd.