Sporters die duidelijke doelen voor zichzelf stellen, trainen efficiënter en zijn minder snel geneigd om op te geven. Als je weet waar je naartoe wilt, hoef je alleen nog maar het door jezelf gecreëerde pad in de goede richting te volgen.
Iemand die traint is als een zeilboot. Allebei kunnen in nog zo’n goede conditie zijn, ze hebben altijd wind (motivatie) nodig om vooruitgang te creëren. Hoe de boot vooruit gaat, is afhankelijk van hoe de zeilen en het roer staan (doelen). Staan deze de juiste kant op, dan kan de boot de windkracht vangen om de gewenste kant op te varen. Dit geldt ook voor je training: zonder duidelijke koers, dus concrete doelen, heb je kans om af te dwalen of om te slaan.

Positief

Er zijn verschillende redenen waarom het stellen van doelen positief bijdraagt aan je trainingsproces. Om te beginnen stemmen mensen hun inzet af op het doel dat ze willen bereiken. Belangrijk hierbij is dat het een meetbaar, uitdagend doel is, dat tevens haalbaar is. Een doel dat te makkelijk is, is niet motiverend en een doel dat te moeilijk is, leidt tot ontmoediging. Ook is het belangrijk dat je doelen specifiek zijn. ‘Een betere hardloper worden’, bijvoorbeeld, is te algemeen om effectief te zijn. Richt je op kleinere doelen, zoals een specifieke skill, en bedenk binnen welke tijd je deze wilt behalen. Kleine doelen op de korte termijn zijn nodig om grote doelen op de langere termijn te behalen.

Focus

Ook helpt het stellen van een persoonlijk doel je te focussen op je prestatie. Je weet welke richting je op wilt, dus al het andere wordt irrelevant. Je hebt een eindpunt in zicht; je bent niet in het wilde weg aan het trainen. Dat zorgt voor meer doorzettingsvermogen. Iemand die besluit een half uurtje te gaan hardlopen, zal sneller geneigd zijn te stoppen dan iemand die vastberaden is om 10 kilometer in 50 minuten te lopen. Het is belangrijk je doelen continu te herzien: ze uitdagender te maken als je ze haalt of ze aan te passen als je ze niet haalt. Je gaat op deze manier altijd een goede richting op!

Individuele aandacht van een personal trainer of fysiotherapeut kan je helpen om jouw persoonlijke doelen te stellen.

Richard Spierings is werkzaam als fysio-, manueel- en (sport) therapeut. Richard heeft veel ervaring in het actief benaderen en begeleiden van patiënten/cliënten/(top)sporters. Het mooiste van zijn vak vind hij om samen met de cliënt een passende oplossing te vinden voor eventuele klachten (het gezondheidsprobleem), of een training samen te stellen ter verbetering van de prestaties of het voorkomen van eventuele blessures.