Deel dit artikel

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer kinderen moeite hebben met schrijven.
Ruim 30 procent van de basisschoolleerlingen heeft moeite met leren schrijven. Kinderen in groep 3 leren moeilijker letters aan en houden het schrijven niet bij waardoor ze een onleesbaar handschrift ontwikkelen. Aan het einde van groep 4 heeft bijna de helft van de leerlingen een slecht of onleesbaar handschrift.

Oedeemtherapie Waalre

Klikken en gamen stimuleren niet echt de fijne motoriek

Het oefenen van motorische vaardigheden zoals het schrijven is goed voor de hersenontwikkeling van kinderen. Swipen, klikken en gamen stimuleren niet echt de fijne motoriek; je beweegt vooral herhaaldelijk de duimen. Het is niet te vergelijken met hoe motoriek zich ontwikkelt tijdens bijvoorbeeld tekenen en kleien.

Digitale devices

Juist nu tablets, computers en digiborden in de klas zijn is het met de hand schrijven van belang. Als je met de hand schrijft, print je de letters in je brein in, je onthoudt en herkent letters zo uiteindelijk beter dan wanneer je ze zou typen. Als je met de hand schrijft, combineer je het doen, de beweging maken, met denken. Daardoor worden letters beter aangeleerd en dat maakt lezen en spelling weer gemakkelijker. Daarnaast zien wetenschappers dat je informatie beter verwerkt en onthoudt, als je met de hand schrijft. Het helpt kinderen dus ook bij het leren.

Het risico bestaat dat kinderen die in groep drie startproblemen hebben met schrijven, in hogere klassen achteropraken. Dat kan gevolgen hebben voor hun hele schoolloopbaan, en hun zelfvertrouwen.

Al in groep 2, als kinderen 5 jaar zijn, kunnen deze kinderen met behulp van testen worden opgespoord waardoor het mogelijk is om vroeg in te grijpen.

Maak een afspraak bij onze fysiotherapeut